Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar och dess tolkningar.

Stadgar (pdf)

Källans Tolkningar av §28 i stadgarna