Stadgar och tolkningar

Här kan du läsa föreningens stadgar och dess tolkningar.

Stadgar (pdf)
Tolkningar par 28 foreningens stadgar (pdf)