Boendeinformation

Fastighetsförvaltning


Box 795
851 22 Sundsvall
Besöksadress: Torggatan 7A
Teleefon: 060-12 80 00
öppettider Måndag–fredag, kl. 08.00–17.00.

Håkan Sjölin, Castor

Fastighetsskötare

Stigbjörn Andersson nås via Castor 060-12 80 00

Felanmälan

All felanmälan görs via Castor 060-12 80 00

Internet, TV, telefoni

Föreningen har avtal om TV-utbud via ComHem och Bredbandsbolaget. Från Bredbandsbolaget har vi kollektiv anslutning för internetuppkoppling och möjlighet till IP-telefoni.

För anslutning var god kontakta respektive leverantör. I månadsavgiften (hyran) ingår internetanslutning och TV samt fasta kostnaden för IP-telefoni. Den rörliga telefonikostnaden betalar man själv.
Kundtjänst, ComHem: Tfn 90 222

Kundtjänst, Bredbandsbolaget: Tfn 0770-77 70 00

Parkering och garage

Anmälan för garage-/parkeringsplats görs till Castor.

Tvättstuga

Tvättstugan har 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 torkskåp allt är fördelat på 2 tvättgrupper som bokas/grupp i 3-timmars pass. Dessutom finns div. annan utrustning som kan behövas.

Bokning sker med tagg via terminalen utanför tvättstugan eller via hemsidan

Relax och bastu

I relaxen finns möjlighet till övernattning för 4 pers inkl. bastu i samma lokal. Relaxen är utrustad med TV, darttavla och komplett pentry inkl kylskåp. Bastu resp. övernattning kan bokas separat. Kostnad för övernattning är 100 kr/dygn.

Övernattning i relaxen kan bokas för max 3 dygn/gång. Bastun är kostnadsfri och bokas för 3 tim/gång.

Bokning sker via terminalen utanför tvättstugan eller via hemsidan

Träningslokal


Sophantering

Föreningen har sopsortering för tidningspapper, kartong, wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas, metall, hushållsbatterier, glödlampor o.s.v. och ett rum för grovsopor (här används tagg för att få tillträde).

För Hushållssopor finns f.n. sopnedkast i varje trapphus.

Säkerhet, nycklar och passertaggar

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler. De utkvitterade så kallade taggarna är till för skalskyddet, d.v.s. för tillträdet till ytterdörrar, tvättstuga, relaxen inkl. bastun och grovsoprum. Nycklarna ger tillträde till lägenheter och allmänna dörrar.

Förlorad tagg skall omedelbart anmälas till Castor, som då avregistrerar och tar bort behörigheten för denna tagg i föreningens inpasseringssystem. En ny tagg kan kvitteras ut via Castor (kostnad 75 kr).

Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en nyckelrekvisition erhållits från föreningens förvaltare. Vid varje lägenhetsöverlåtelse/försäljning ska säljaren innan avflyttningen uppvisa att antalet nycklar som överlämnats till köparen överensstämmer med det antal som är utkvitterat för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer med utkvitterade, är säljaren ansvarig för kostnaden till byte av eventuell ny låscylinder inkl. nycklar.

Gemensamhetsel

Föreningen har s.k. gemensam el, sedan år 2007 för att få lägre fast avgift hos nätägaren. Den fasta lägre nätavgiften fördelas ut på resp. lägenhet och år. Medlemmen betalar rörlig energi för egen uppmätt förbrukning.

Preliminär elkostnad läggs på som tillägg på månadsavgiften (hyran) för kommande år och avräkning sker en gång per år mot verkligt energiuttag. Vid överlåtelse övertar köparen den skuld/fordran som ev. uppkommer vid nästa avläsning av elmätaren.

Brandskydd

Föreningen har försett alla lägenheter med brandvarnare men det ligger på medlemmen att kontrollera funktionen och vid behov byta batteri.

Förvaring för cyklar och barnvagnar

Se vår text i bopärmen.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd.

Balkonger

Balkong finns till de flesta lägenheterna.

Hissar

Hiss finns i varje trapphus.

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ansöka om tillstånd innan uthyrning får ske.

Kontakta förvaltaren för att få en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten finnas även på hemsidan under ”Dokument & Blanketter”

Lägenhetsbesiktning/avflyttningsbesiktning, enligt § 31

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för besiktning eller ev. arbeten för föreningen.

Överlåtelseavgifter

Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en överlåtelseavgift vid
försäljning av lägenhet. Avgiften tas ut av den som köper lägenheten och
debiteras på första hyresavin som skickas ut med den nya ägarens namn.

Du som säljer skall därför upplysa köparen om detta!
Storleken på överlåtelseavgiften bestäms av styrelsen. Upplysning om aktuell
överlåtelseavgift för förening lämnas av vår förvaltare.

Vi hoppas att Du skall trivas i vår bostadsrättsförening!

Önskas ytterligare information, hör gärna av dig till förvaltaren eller till någon i vår styrelse.

Brf Källan

Styrelsen