Frågor & svar

Här finner du vanliga frågor och svar som ofta ställs till vår förvaltare hos Castor. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende”.

För att få en motorvärmare eller bilplats vart vänder jag mig och är det kö till dessa?
Vänd dig till vår förvaltare hos Castor.

Om jag vill bygga om i min lägenhet, byta ut VVS-armaturer eller förändra befintliga el- eller vattenledningar. Vad behöver jag göra för att få klartecken från bostadsrättsföreningen?
Du måste alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen i din förening. Ta kontakt med vår förvaltare hos Castor och lämna in en formell begäran skriftligt och gärna med en enklare ritning eller skiss på vad du vill göra. Styrelsen är beslutande i frågan. Först efter godkännande kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Detta gäller i synnerhet vid ombyggnation där el, vatten och avlopp är involverat.

Jag har fått en vattenskada. Vem åtgärdar vad och vem betalar?
Kontakta vår förvaltare hos Castor, som gör en vattenskaderapport som han sedan översänder till föreningens försäkringsbolag. Därefter handläggs skadan av försäkringsbolagets entreprenör. Om ditt lösöre tagit skada, kontakta ditt försäkringsbolag avseende hemförsäkringen och föreningens försäkringsbolag för det kollektiva bostadsrättstillägget. Sedan är det de inblandade försäkringsbolagens uppgift att lösa detta sinsemellan. Du kommer att drabbas av kostnader, så du redan nu är förberedd på detta, bl.a. avskrivningar för ytskikt (åldersavdrag) m.m.

Jag har fått en parkeringsbot men jag anser den vara felaktig. Vem ska jag kontakta?
Vänd dig till vår förvaltare hos Castor.

Jag vill hyra ut i andrahand och hur man går tillväga?
Du måste alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen i din förening. Kontakta Castor, tfn: 060-128000 för en ansökningsblankett (Blanketten finns även på hemsidan under Dokument & Blanketter).