Föreningsstämma

Välkommen till årets föreningsstämma.