Om föreningen

Underhåll

Föreningen har god ekonomi och har gjort stora nödvändiga investeringar de senaste åren. Bland annat:

 • 2021 Fönsterbyten
 • 2020 Utbyte belysning på fasader och stolpar
 • 2018 Nya kantstenar och nyasfalterad passage
 • 2018 Nytt glasstaket på innergården
 • 2018 Postboxar och uppdaterat bokningssytem
 • 2018 Nya lägenhetsdörrar
 • 2016 Nya entrédörrar
 • 2015 Nytt skalskydd med porttelefoner inkl. bokningningssystem för tvättstuga, bastu m.m.
 • 2014-2015 Ny fjärrvärmecentral (datoriserad), nya radiatorer och injustering av hela värmesystemet
 • 2013-2014 Renovering av tvättstuga
 • 2013 Bredbandsnät. Ip-telefoni och TV
 • 2013 Ombyggnad ventilation i lokaler
 • 2012 Takrenovering inkl. isolering
 • 2011-2012 Stamrenovering
 • 2010 Nytt ventilationssystem lägenheter
 • 2008 Skärmtak över entréer
 • 2007 Ombyggnad för gemsam elmätning
 • 2002 Renovering av hissar